Make your own free website on Tripod.com

(3981 bytes) powrót do historii Powrót do Historii

RYNEK I STUDNIE DZWONNICA ŁAŹNIA MIEJSKA
MAŁY RYNEK KOŚCIÓŁ ŚW.ANNY KUNCEWICZÓWKA
GÓRA TRZECH KRZYŻY KAMIENICA GDAŃSKA SPICHLERZE

 

Rynek i studnie

studniam.jpg (13916 bytes) Centralną część miasta stanowi Rynek. Na jego środku znajduje się charakterystyczny dla miasta element - studnia. Pochodzi ona z przełomu XVIII i XIX wieku. Druga studnia powstała według projektu J. Koszczyca-Witkiewicza i jest od swojej sąsiadki o około 100 lat młodsza.

(3981 bytes) powrót na góręPowrót na górę strony

 

Mały Rynek

Mały Rynek to miejsce, które od wieków aż do 1942 roku zamieszkiwała ludność żydowska, która zawsze miała znaczący udział w liczbie mieszkańców. W północnej części Rynku znajduje się budynek powstałej w II połowie XVIII wieku synagogi. Nieco starsze, bo pochodzące z przełomu XVIII i XIX wieku, są drewniane jatki koszerne, odrestaurowane przez K. Sicińskiego.

(3981 bytes) powrót na góręPowrót na górę strony

 

Góra Trzech Krzyży

Na Górę idziemy ulicą Zamkową, tuż za dzwonnicą skręcamy na szlak, który wspina się w górę. Jest to podejście dość strome, ale krótsze. Druga droga, dłuższa, ale o znacznie łagodniejszym podejściu, prowadzi ulicą Zamkową. Skręcamy z niej w prawo dopiero kawałek za plebanią. W trakcie spaceru osoby  o zainteresowaniach przyrodnuczyk mogą zaobserwować wiele interesujących gatunków roślin, między innymi pięknie kwitnący powojnik pnący oraz chronione - barwinek i bluszcz pospolity.
Góra Trzech Krzyży jest chyba najlepszym punktem widokowym na Kazimierz i okolice.
Na szczycie znajduja się trzy krzyże, których pochodzenie nie jest do końca wyjaśnione. Przyjmuje się, że ustawione zostały one na pamiątkę epidemii, jakie nawiedzały Kazimierz w XVIII wieku, w czasie wojny północnej. Jednak nazwa góry pojawia się w źródłach już w XV wieku.

(3981 bytes) powrót na góręPowrót na górę strony

 

Dzwonnica

Obok Fary znajduje się stara dzwonnica. Pochodzi ona z końca XVIII wieku, odrestaurowana została w latach 80-tych i teraz znajduje się w niej czasowo część zbiorów Muzeum Nadwiślańskiego.

(3981 bytes) powrót na góręPowrót na górę strony

 

Kościół św. Anny

Kościół ów, wzniesiony około 1670 roku na miejscu dawnej drewnianej świątyni, pierwotnie nosił nazwę św. Ducha. Obok znajduje się stary szpital z 1626 roku, dziś mieści się tam Ośrodek Kultury.

(3981 bytes) powrót na góręPowrót na górę strony

 

Kamienica Gdańska

Jej nazwa przywodzi na myśl okres świetności Kazimierza kiedy, ze względu na swe położenie i znaczenie handlowe, nazywany był Małym Gdańskiem. Na frontonie późnobarokowego domu widnieje data 1795 r.

(3981 bytes) powrót na góręPowrót na górę strony

 

Łaźnia miejska

aplazniam.jpg (7223 bytes) Ciekawym budynkiem pod względem arcitektonicznym  jest dawna łaźnia miejska wystawiona stosunkowo niedawno, bo w latach 1921-1922,  według planu J. Koszczyca-Witkiewicza.

(3981 bytes) powrót na górę Powrót na górę strony

 

Kuncewiczówka

W wiili tej, zwanej też "Pod Wiewiórką" z racji bardzo często odwiedzających ją rudych kitek, mieszkali państwo Maria i Jerzy Kuncewiczowie. Dom pobudowany został kilka lat przed wojną według projektu K. Sicińskiego. Warto wspomnieć, że pod progiem domu zamurowane zosta.ły dwie książki autorstwa jego mieszkańców: "Dwa księżyce" Marii oraz "Przebudowa" Jerzego Kuncewiczów.
Zgodnie z wolą M. Kuncewiczowej willa jest, szczególnie latem, miejscem wernisaży, wystaw, spotkań ludzi nauki, polityki i sztuki.

(3981 bytes) powrót na góręPowrót na górę strony

 

Spichlerze

kispichlerzm.jpg (14288 bytes) Wzdłuż ulicy Puławskiej stoją zachowane do dzisiaj spichlerze zbożowe, pozostałość po czasach rozkwitu Kazimierza jako portu handlowego. Są to między innymi: Spichlerz Bliżniaczy z 1792 roku, spichlerz "Pod Wianuszkiem" z XVII w., spichlerz z 1887 roku, oraz potężny spichlerz pochodzący sprzed roku 1623, Spichlerz Feuersteina z XVII w. i najstarszy z zachowanych - Spichlerz Mikołaja Przybyły z 1591 roku, nazywany również Spichlerzem Ulanowskim, gdzie dziś mieści się Muzeum Przyrodnicze.

 

strzalka.jpg (3981 bytes) Powrót na górę strony