Make your own free website on Tripod.com

klasztorm.jpg (17380 bytes) Na przeciwległym do Fary wzgórzu wzniesiony został klasztor O.O. Reformatów. Wzniesienie to nosi nazwę Góry Plebaniej, która swą nazwę wywodzi od miejsca zamieszkania proboszcza. proboszcza. W XVI wieku miszczanin Mikołaj Przybyło ofiarował proboszczowi plac przy Farze, za co otrzymał teren na Górze Plebaniej. Z czasem powstała w tym miejscu kapliczka Matki Bożej, w 1589 roku przebudowana na jednonawowy kościół p.w. Zwiastowania NMP. W 1626 roku sprowadzono tutaj ojców franciszkanów reformatów.Wznieśli oni przylegający do kościoła piętrowy klasztor z dużym wirydarzem.
Kiedy w 1866 roku nastąpiła kasata zakonu, jako odwet władz za pomoc franciszkanów w powstaniu styczniowym, w pomieszczeniach klasztoru zorganizowano lazaret wojskowy. Franciszkanie powrócili tu dopiero 10 lat po zakończeniu I wojny światowej. W latach 1922-1928, czyli do czasu powrotu franciszkanów, mieszkał tu ks. St. Szepietowski. Razem z prof. T. Pruszkowskim założyli oni Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza. Tablica poświęcona ks. Szepietowskiemu znajduje się na zewnątrz kościoła. Zakonnicy ponownie wypędzeni zostali po 1939 roku przez Niemców, którzy w klasztorze urządzili placówkę gestapo. W podziemiach utworzyli więzienie, gdzie przetrzymywali i katowali Żydów i Polaków. Ojcowie odzyskali dom już po zakończeniu wojny.

    Barokowy ołtarz pochodzi z II połowy XVII wieku i jest dziełem artysty z Puław, T. Hoffmana. Ołtarz jest dwustronny, po drugiej stronie znajduje się chór zakonny. W ołtarzach bocznych umieszczone są obrazy św.Antoniego, dzieło W. Jaszczołda, ucznia M. Bacciarellego oraz patrona zakonu św.Franciszka z Asyżu.
    W krużgankach zakonu znajduje muzeum, w którym zobaczyć możemy stare księgi, obrazy, zbiory numizmatyczne i wiele innych interesujących eksponatów. Można też wstąpić do znajdującego się obok niewielkiego sklepiku, gdzie sprzedawane są dewocjonalia oraz leki ziołowe. Na wewnętrznym dziedzińcu (wirydarzu) możemy obejrzeć 25-metrową studnię z kołowrotem z 1629 roku.

    W ołtarzu głównym znajduje się XVII-wieczny słynący łaskami obraz Zwiastowanie pędzla miejscowego malarza Stanisława, który wzorował się na miedziorycie holenderskiego twórcy Hendricka Goltziusa. Obraz od początku był bardzo czczony, a już w 1628 komisja biskupia określiła "łaskami i cudami słynący, ozdobiony wieloma wotami ze złota i srebra". Była to kontynuacja szczególnego kultu Matki Boskiej na Plebaniej Górze. Księga cudów i łask prowadzona od roku 1621-1785 notuje 72 wydarzenia cudowne :

    Kilkadziesiat cudów zanotowano w następnych latach.

    W 1634 r. ciężar wotów szacowano na 30 funtów. Do 1637 r. przybyło ich o wiele więcej. Sprawiono złotą koronę na głowę na głowę Matki Boskiej i lilię do ręki Archanioła. Miała Matka Boska złote kolczyki, bransolety, kolię , naszyjnik oraz pierścienie na palcach. Wotami założony był cały obraz i ołtarz.

    Wobec zbliżających się Kozaków w 1655 r. obraz i cenniejsze wota wywieziono barką i ukryto na wyspie wiślanej pod Jaruntowicami. Jednakże w 1657 r. wojska Rakoczego zrabowały ołtarzowe koszowności, klasztor zaś zniszczyły.

    W 1770 obraz ozdobiono sukienką rzeźbioną z drzewa i pozłoconą. W 1794 franciszkanie ofiarowali wota Matki Boskiej na rzecz powstania kościuszkowskego - razem 38 funtów złota i srebra. W 1841 obraz otrzymał sukienki z metalu, pozłacane i srebrzone oraz złoconą koronę, przetrwały one do dziś. W 1982 r. obraz restaurowano. W 1986 roku obraz został koronowany przez kardynała F. Macharskiego.

    Kult Matki Boskiej Kazimierskiej - jak ją historia nazwała - miał zawsze zabarwienie patriotyczne, od Jej opieki uzależniano losy miasta i ojczyzny.  Klasztor kazimierski jest znanym ośrodkiem kultu maryjnego na Lubelszczyźnie juz prawie 400 lat.

Adres do klasztoru:

Klasztor OO.Franciszkanów

24-120 Kazimierz Dolny

Informacje na temat sanktuarium opracowałam na podstawie folderu "Franciszkańskie Sanktuarium Maryjne w Kazimierzu n/Wisłą".

(3981 bytes) powrót Powrót